Bucureşti, 21 iulie 1869

Domnule Bariţ,

Sper că la 1 august veţi fi aici, la Societatea Academică. Obiectul discursului meu va fi, precum ştiţi, biografia lui Şincai. Încă n-am apucat a-l scrie în curat. Va fi cam lung, de abia va fi gata pân’ cătră 8-9 august. Îl voi publica în urmă, cu mai multe note şi apendice.

Iată împărţirea şi cuprinsul discursului :

  1. Introducere, în care însemnez pre toţi literaţii mai însemnaţi ai românilor, de cu finele seclului trecut şi începutul seclului prezinte, în toate ţările române. Din toţi aceştia aleg pre Şincai, spre a-i face biografia;
  2. Vicisitudinile vieţii lui Şincai;
  3. Ideile lui Şincai, religioase, sociale, politice-naţionale, literarie şi, în fine, Şincai ca istoric.