Aripi tinere (revista Liceului nr.2 Dej); anul V, nr. 8-9, 1974 : Articol „ Alexandru Papiu Ilarian, luptător al libertăţii” de Marius Emil Lazăr.

Bodea, Cornelia, Lupta românilor pentru unitatea naţională 1834-1849, Bucureşti, 1967.

Chindriş, Ioan, Transilvanica : Studii şi secvenţe istorice, Cluj-Napoca, 2003.

Cluj, Pagini de istorie revoluţionară 1848-1971 (Oameni, fapte, locuri), Cluj, 1971.

Giurgescu, Dinu C., Istoria ilustrată a românilor, Bucureşti, 1981.

Hangiu, I., Dicţionarul presei literare româneşti, 1970-1990, ed. a II-a revizuită şi completată, Bucureşti 1996

Pervain, Iosif; Chindriş, Ioan, Corespondenţa lui Alexandru Papiu Ilarian, vol. I-II, Cluj, 1972.

Revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania, vol I : 2 martie - 12 aprilie 1848, Bucureşti, 1977.

România : Istorie în documente, Bucureşti 1992.

Wikipedia - enciclopedie liberă